Novosti


17.09.2019
Al Grosso Leadership Academy - Creativity, Innovation, Maerketing & Branding

Pokrenuta kreativnost na moguće inovacije i saznanja o marketingu i brendingu pobudili su maštu svih učesnika ovomesečnog treninga Al Grosso leadership akademije.

Vreme je proletelo u kreiranju zanimljivih rešenja na zadate teme!

Čak i lični marketing važan je deo i posla i života, a inovativna rešenja dodaju radost i dinamiku svakodnevnici.
Jer, Marketing je umetnost i nauka kreiranja percepcije klijenata i svih oko nas.

Avinash Ananda i Vasil Naçi svojim znanjima podstakli su nove ideje za nove poduhvate!