Novosti


06.03.2020
Menadžment koučing

Još jedan menadžment koučing na temu usklađivanje ličnih i korporativnih vrednosti u cilju osnaživanja korporativne kulture.