Novosti


20.06.2020
Online trening - Marketing

Marketing - nauka, ali i umetnost, neprekidno se razvija i zahteva vrhunsku kreativnost.
O strategijama, načinu i tehnikama modernog pristupa tržištu pričali smo na Zoom seminaru sa MA Alma Bici (iz kompanije Agna) čija su znanja i iskustvo pospešila naše ideje za dalji rad.