Chupa - Shock žvake
7


Shock žvaka – Punjena guma za žvakanje. Ukusi koje imamo u ponudi su jagoda, zelena jabuka i kola.Brendovi