LORDS - Crni čaj
27


Crni čaji u sebi poseduje veću količinu kofeina. To se fermentacijom, što je duža fermentacija čaja to je veća količina kofeina u njemu. Upravo je to razlog zbog kog se mnogi odlučuju za crni čaj umesto za kafu kada im je potreban kofein.Brendovi